Hieronder vind je informatie over de contributie voor het seizoen 2017/2018. Naast de tarieven vind je toelichting over betaaltermijnen, restitutie, studententarief, wasgeld en (kaart)boetes. De contactgegevens van de penningmeester vind je hier.

 

Tarief

Normaal (€)

Studenten (€)

Veldspeler

240

205

Futsalspeler

137,50

137,50

Veld + futsalspeler

345

310

Trainingslid

102,50

102,50

Te laat uitgeschreven (na 15 juli)

102,50

102,50

Inschrijfgeld nieuw lid (eenmalig)

15

15

Administratieve boete (te late betaling)

15

15

Rekeningnummer DVVA: IBAN: NL27INGB0004622942 ten name van: csv DVVA.

 

Inning van de contributie

Met ingang van seizoen 2016/2017 is DVVA voor de inning van de contributie een samenwerking aangegaan met Clubcollect. Dit betekent dat leden een e-mail van Clubcollect zullen ontvangen met daarin een factuur voor de contributie voor het hele seizoen. Leden kunnen vervolgens zelf aangeven of ze via de SMS of e-mail herinnerd willen worden. Ook kunnen leden aangeven of ze met automatische incasso of overboeking willen betalen. Ook is het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van termijnbetalingen. 

Vuistregels contributiebetaling

 1. Begin december hebben all leden van DVVA een uitnodiging van ClubCollect ontvangen om in te loggen en een keuze te maken uit de betalingsmogelijkheden (direct overmaken, alles ineens af laten schrijven of in termijnen af laten schrijven).

 2. Indien je niet in termijnen betaalt en de contributie is op 28 december 2017 nog niet volledig betaald, dan wordt de contributie automatisch verhoogd met een administratieve boete van € 15,- wegens wanbetaling. 

 3. Indien je niet in termijnen betaalt en de contributie is op 1 februari 2018 nog steeds niet betaald, dan volgt er een speelverbod tot het moment dat de contributie volledig is betaald. 

 4. Termijnbetalingen worden in drie termijnen afgeschreven rond (eind) december, (eind) februari en (eind) april. Als je voor termijnbetalingen kiest kun je zelf het betalingsmoment kiezen, maar de uiterste data liggen tegen het einde van de voornoemde maanden. Je kunt de februaritermijn dus rond 27 februari laten afschrijven maar ook eerder. 

 5. Voor het betalen in termijnen worden transactiekosten in rekening gebracht (€ 0,50 per termijn). Indien een termijn niet succesvol wordt afgeschreven wordt er € 3,50 (per mislukte betaling) in rekening gebracht. Dit staat los van eventuele boetes.

 6. Indien je wel in termijnen betaalt en een termijn wordt niet succesvol afgeschreven (bijvoorbeeld door stornering), dan wordt het betreffende termijnbedrag over de resterende termijnen verdeeld.

 7. Indien je wel in termijnen betaalt en een termijn wordt niet succesvol worden afgeschreven, dan wordt de contributie automatisch verhoogd met een administratieve boete van € 15,- wegens wanbetaling en wordt er een speelverbod opgelegd totdat de betalingsachterstand is ingehaald.

 8. Als op 1 februari 2018 nog geen (termijn)betaling (inclusief boete) is ontvangen, volgt een speelverbod.

 9. Zonder volledige betaling van verschuldigde contributie voor 30 mei 2017 volgt royement.


Restitutie

In geval van een langdurige blessure, zwangerschap of een stage in het buitenland kan (met onderbouwing) een korting op de contributie bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dvva.nl) worden aangevraagd. Na aftrek van de vaste kosten (€ 102,50) wordt de tegemoetkoming gerelateerd aan het aantal maanden dat gemist wordt. Bij goedkeuring van een restitutieaanvraag gedurende het seizoen wordt een deel van de reeds betaalde contributie terugbetaald.


Studententarief

Bij ieder spelend lid dat jonger dan 23 jaar is wordt automatisch het studententarief in rekening gebracht (peildatum: 1 september 2017).

Studenten die 23 jaar of ouder zijn en in aanmerking willen komen voor het studententarief, dienen dit vóór 6 september aan de ledenadministratie te melden. Daarbij dient een kopie van hun collegekaart te worden ingeleverd. Dit kan door de collegekaart te scannen en per e-mail te verzenden naar de ledenadministratie@dvva.nl, of een kopie af te geven aan de bar, o.v.v. van “ledenadministratie”. Heb je op 6 september nog geen collegekaart? Stuur dan wel alvast een mail en lever de kopie van je collegekaart dan in zodra je hem hebt ontvangen.

De bewijslast ligt dus bij de student. Studenten die niet op tijd een aanvraag ingeleverd hebben krijgen tot 1 november de kans om dit alsnog te doen. Consequentie is dat het volledig contributiebedrag in eerste instantie betaald moet worden, en studentenkorting pas achteraf verkregen wordt. Na 1 november vervalt je recht op studentenkorting als je deze dan nog niet hebt aangevraagd.


Wasgeld

Met ingang van het seizoen 2014/2015 is in het aanvoerdersoverleg afgesproken dat wasgeld niet meer per individueel lid wordt geind maar per team. De volgende teams maken gebruik van de wasregeling: DVVA 1, DVVA 2, DVVA 4, DVVA 7, DVVA 11, DVVA 13, Dames 1 en Dames 3 (Opmerking: info van 2015/2016). De desbetreffende aanvoerders krijgen van de penningmeester een email met factuurbedrag (€ 300) met het verzoek om namens hun team er voor te zorgen dat dit bedrag uiterlijk voor 1 november 2016 betaald is.


Boetes voor kaarten e.d.

 1. De aanvoerders van ieder team van DVVA ontvangen in ieder geval 2x per seizoen (januari en mei) een overzicht van de boetes zoals die gedurende het seizoen zijn opgelegd aan het team of een teamlid door de KNVB. De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het communiceren van boetes naar teamleden en voor betaling van teamboetes.

 2. Boetes dienen zelf overgemaakt te worden, binnen de gestelde termijn, en worden niet automatisch geincasseerd.

 3. Het niet tijdig betalen van boetes kan leiden tot een speelverbod en in het ergste geval tot beeindiging lidmaatschap.

 4. Mocht je twijfelen of je op de "boetelijst" staat, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@dvva.nl.

Agenda

  Het seizoen 2017/2018 zit er nu echt op. Tot in augustus!
   

Tweets

De zomerstop is voorbij! Tijd om naar het nieuwe seizoen te kijken. Jill geeft vast een voorzetje! #dvva https://t.co/bw4XbWrPDV
Nieuwe rubriek bij @HAVoetbal ‘Van de voorzitter’. Onze @jweekhart trapt af! ⚽️ https://t.co/l4QYgN2klo via… https://t.co/7GRbeAmPJF
🌞 Lekker weer ⚽️ Ballen opgepompt 🏃‍♂️ Shuttleruntest Heren 1 is onder leiding van @JeroenSmakman begonnen aan het… https://t.co/hZkUTwcezm
Het nieuwe seizoen begint opgeruimd; voor alle trainers/teams kastruimte! #projectje #herinrichting #container https://t.co/GobQwEAaJe
Voor al die mensen die onder de indruk zijn van een filmpje waarin Didier Deschamps in de rust van de WK finale voo… https://t.co/pnlFtFtr87
En ook het bestuur heeft vanavond het seizoen 17/18 afgesloten. #workshopitaliaanskoken #kleinezomerstophttps://t.co/1rQqTsDpj0