Hieronder vind je informatie over de contributie voor het seizoen 2016/2017. Naast de tarieven vind je toelichting over betaaltermijnen, restitutie, studententarief, wasgeld en (kaart)boetes. De contactgegevens van de penningmeester vind je hier.

 

Tarief

Normaal (€)

Studenten (€)

Veldspeler

240

205

Futsalspeler

137,50

137,50

Veld + futsalspeler

345

310

Trainingslid

102,50

102,50

Te laat afgemeld als lid (na 15 juli)

102,50

102,50

Inschrijfgeld nieuw lid (eenmalig)

15

15

Administratieve boete (te late betaling)

15

15

Rekeningnummer DVVA: IBAN: NL27INGB0004622942 ten name van: csv DVVA.

 

Inning van de contributie

Met ingang van seizoen 2016/2017 is DVVA voor de inning van de contributie een samenwerking aangegaan met Clubcollect. Dit betekent dat leden een e-mail van Clubcollect zullen ontvangen met daarin een factuur voor de contributie voor het hele seizoen. Leden kunnen vervolgens zelf aangeven of ze via de SMS of e-mail herinnerd willen worden. Ook kunnen leden aangeven of ze met automatische incasso of overboeking willen betalen. Ook is het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van termijnbetalingen. 

Voor een goede samenwerking met Clubcollect is het van belang dat de ledenadministratie in het bezit is van de juiste contactgegevens. Weet je niet zeker of wij de juiste gegevens hebben? Vul ze dan HIER voor de zekerheid in!

Nieuwsberichten: 
- aankondiging en toelichting Clubcollect (30/08/2016)

 

Overige vuistregels

  1. Indien de contributie of eerste termijnbetaling per 1 december 2016 niet is ontvangen, wordt de contributie automatisch verhoogd met een administratieve boete van € 15,- wegens wanbetaling.

  2. Als op 1 januari 2017 nog geen (termijn)betaling (inclusief boete) is ontvangen, volgt een speelverbod.

  3. Zonder volledige betaling van verschuldigde contributie voor 30 april 2017 volgt royement.


Restitutie

In geval van een langdurige blessure, zwangerschap of een stage in het buitenland kan een korting op de contributie bij de ledenadministratie (met onderbouwing) worden aangevraagd. Na aftrek van de vaste kosten (€ 102,50) wordt de tegemoetkoming gerelateerd aan het aantal maanden dat gemist wordt. Bij goedkeuring van een restitutie aanvraag gedurende het seizoen wordt een deel van de betaalde contributie terugbetaald.


Studententarief

Bij ieder spelend lid dat jonger dan 23 jaar is, wordt automatisch het studententarief in rekening gebracht (peildatum: 1 september 2016).

Studenten die 23 jaar of ouder zijn en in aanmerking willen komen voor het studententarief, dienen dit vóór 15 september aan de ledenadministratie te melden. Daarbij dient een kopie van hun collegekaart te worden ingeleverd. Dit kan door de collegekaart te scannen en per e-mail te verzenden naar de ledenadministratie, of een kopie af te geven aan de bar, o.v.v. van “ledenadministratie”. Heb je op 15 september nog geen collegekaart? Stuur dan wel alvast een mail en lever de kopie van je collegekaart dan in zodra je hem hebt ontvangen.

De bewijslast ligt dus bij de student. Studenten die niet op tijd een aanvraag ingeleverd hebben krijgen tot 1 december de kans om dit alsnog te doen. Consequentie is dat het volledig contributiebedrag in eerste instantie betaald moet worden, en studentenkorting pas achteraf verkregen wordt.


Wasgeld

Met ingang van het seizoen 2014/2015 is in het aanvoerdersoverleg afgesproken dat wasgeld niet meer per individueel lid wordt geind maar per team. De volgende teams maken gebruik van de wasregeling: DVVA 1, DVVA 2, DVVA 4, DVVA 7, DVVA 11, DVVA 13, Dames 1 en Dames 3 (Opmerking: info van 2015/2016). De desbetreffende aanvoerders krijgen van de penningmeester een email met factuurbedrag (€ 300) met het verzoek om namens hun team er voor te zorgen dat dit bedrag uiterlijk voor 1 november 2016 betaald is.


Boetes voor kaarten e.d.

  1. De aanvoerders van ieder team van DVVA ontvangen in ieder geval 2x per seizoen (januari en mei) een overzicht van de boetes zoals die gedurende het seizoen zijn opgelegd aan het team of een teamlid door de KNVB. De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het communiceren van boetes naar teamleden en voor betaling van teamboetes.

  2. Boetes dienen zelf overgemaakt te worden, binnen de gestelde termijn, en worden niet automatisch geincasseerd.

  3. Het niet tijdig betalen van boetes kan leiden tot een speelverbod en in het ergste geval tot beeindiging lidmaatschap.

  4. Mocht je twijfelen of je op de "boetelijst" staat, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester.

Agenda

02/9  Eerste (beker)voetbalweekend!
20/9  Algemene Ledenvergadering
23/9  Seizoensopening

Tweets

@leoblo het is nooit te laat om nog eens te beginnen! ;) Wanneer kom je eens bij ons mee trainen? :) #jinek
@leoblo in @JinekLive: de aanmeldingen voor vrouwenvoetbal stromen binnen. Klopt! Beginnerscursus bij @csvDVVA sinds 6-8 binnen no time vol!
De #DVVA selectie heeft de eerste training met de traditionele klusdag seizoen '17-'18 weer geopend! #dvva #clubliefde
De selectie komt goed uit de verf in de #seizoensvoorbereiding. #klusdag #teamspirit https://t.co/exvARDDHjh
Clubliefde is... stiekem uitkijken naar het einde van de zomerstop! Zet de Algemene Leden Vergadering DVVA &... https://t.co/cghlswU3nH
@KJ_Huntelaar en we willen nog steeds een Huntelaar 'Hunter'! Welkom thuis in A'dam! https://t.co/kA0skjMjK6