Hieronder vind je informatie over de contributie voor het seizoen 2018/2019. Naast de tarieven vind je toelichting over betaaltermijnen, restitutie, studententarief, wasgeld en (kaart)boetes. De contactgegevens van de penningmeester vind je hier.

 

Tarief

Normaal (€)

Studenten (€)

Veldspeler

240

205

Futsalspeler

137,50

137,50

Veld + futsalspeler

345

310

Trainingslid

102,50

102,50

Te laat uitgeschreven (na 15 juli)

50

50

Inschrijfgeld nieuw lid (eenmalig)

15

15

Administratieve boete (te late betaling)

15

15

Rekeningnummer DVVA: IBAN: NL27INGB0004622942 ten name van: csv DVVA.

 

Inning contributie via Clubcollect

Ook voor de inning van de contributie van het seizoen 2018/2019 werkt DVVA samen met Clubcollect

Leden ontvangen een e-mail van Clubcollect met daarin een factuur voor de contributie voor het hele seizoen. Leden kunnen vervolgens een betalingskeuze maken. Daarbij hebben ze de volgende keuzes: 

  1. De volledige contributie meteen betalen via iDeal;
  2. De volledige contributie door middel van automatische incasso laten afschrijven binnen uiterlijk 45 dagen;
  3. De contributie in drie termijnen via automatische incasso laten afschrijven (kost € 1 per termijn bovenop de gebruikelijke contributie). 

Wij verzoeken ieder lid om vóór 1 november 2018 een betalingskeuze te maken. Gedurende deze periode zullen er diverse herinneringen worden verstuurd indien geen betalingskeuze is gemaakt. Als er na 1 november 2018 nog steeds geen betalingskeuze is gemaakt, zal het bestuur een administratieve boete opleggen van € 15. Het oorspronkelijke factuurbedrag wordt met deze boete verhoogd.

Als een afschrijving van een automatische incasso (het volledige bedrag of een termijnbedrag) wordt gestorneerd, neemt het bestuur contact met je op. Het gestorneerde bedrag dient dan binnen één week op de rekening van DVVA te zijn overgemaakt. Indien dit niet gebeurt, zal het bestuur een administratieve boete opleggen van € 15. Clubcollect brengt per stornering een aanvullend bedrag van € 3,50 in rekening.

Indien er op 31 december 2018 nog geen betalingskeuze is gemaakt of de inning van de automatische incasso is gestorneerd en niet is hersteld, wordt er per direct een speelverbod opgelegd. Dit speelverbod geldt tot de dag waarop de volledige contributie (en eventuele verhogingen) is betaald.

De termijnenbetalingen zullen worden geïnd op (of omstreeks) 4 november 2018, 19 december 2018 en 2 februari 2018. Leden kunnen rondom deze data zelf een betalingsmoment kiezen. 

Zonder volledige betaling van verschuldigde contributie voor 30 mei 2019 volgt royement.

VRAGEN? Maak een ticket aan in je persoonlijke ClubCollect-pagina of stuur een mail aan ledenadministratie@dvva.nl en penningmeester@dvva.nl.


Restitutie

In geval van een langdurige blessure, zwangerschap of een stage in het buitenland kan (met onderbouwing) een korting op de contributie bij de ledenadministratie (ledenadministratie@dvva.nl) worden aangevraagd. Na aftrek van de vaste kosten (€ 102,50) wordt de tegemoetkoming gerelateerd aan het aantal maanden dat gemist wordt. Bij goedkeuring van een restitutieaanvraag gedurende het seizoen wordt een deel van de reeds betaalde contributie terugbetaald.


Studententarief

Bij ieder spelend lid dat jonger dan 23 jaar is wordt automatisch het studententarief in rekening gebracht (peildatum: 1 september 2018).

Studenten die 23 jaar of ouder zijn en in aanmerking willen komen voor het studententarief, dienen dit uiterlijk op 30 september aan de ledenadministratie te melden. Daarbij dient een kopie van hun collegekaart of andere vorm van bewijs te worden ingeleverd (per e-mail te verzenden naar de ledenadministratie@dvva.nl). Heb je op 30 september nog geen bewijs? Stuur dan wel alvast een mail en lever de kopie van je collegekaart dan aan zodra je hem hebt ontvangen.

De bewijslast ligt dus bij de student. Studenten die niet op tijd een aanvraag ingeleverd hebben krijgen tot 1 november de kans om dit alsnog te doen. Consequentie is dat het volledig contributiebedrag in eerste instantie betaald moet worden, en studentenkorting pas achteraf verkregen wordt. Na 1 november vervalt je recht op studentenkorting als je deze dan nog niet hebt aangevraagd.


Wasgeld

Met ingang van het seizoen 2014/2015 is in het aanvoerdersoverleg afgesproken dat wasgeld niet meer per individueel lid wordt geind maar per team. De volgende teams maken gebruik van de wasregeling: DVVA 1, DVVA 2, DVVA 4, DVVA 7, DVVA 11, DVVA 13, Dames 1 en Dames 3 (Opmerking: info van 2015/2016). De desbetreffende aanvoerders krijgen van de penningmeester een email met factuurbedrag (€ 300) met het verzoek om namens hun team er voor te zorgen dat dit bedrag uiterlijk voor 1 november 2018 betaald is.


Boetes voor kaarten e.d.

  1. De aanvoerders van ieder team van DVVA ontvangen in ieder geval 2x per seizoen (januari en mei) een overzicht van de boetes zoals die gedurende het seizoen zijn opgelegd aan het team of een teamlid door de KNVB. De aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het communiceren van boetes naar teamleden en voor betaling van teamboetes.

  2. De kaartboetes die nog openstaan van seizoen 2017/2018 zullen op de facturen voor het seizoen 2018/2019 worden toegevoegd. 
  3. Boetes dienen zelf overgemaakt te worden, binnen de gestelde termijn, en worden niet automatisch geincasseerd. 
  4. Het niet tijdig betalen van boetes kan leiden tot een speelverbod en in het ergste geval tot beeindiging lidmaatschap.

  5. Mocht je twijfelen of je op de "boetelijst" staat, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester op penningmeester@dvva.nl.

Agenda

 5/01 Vuurkorven Toernooi (Door het 12e)

Tweets

@DupontetDupon Klopt, dat bedoelde ze inderdaad, erg leuk! :) Degene die dit tweette, wist alleen niet zeker of hij… https://t.co/72MpIF6Efq
Voor een eerste concept niet slecht. Nog een beetje finetunen, maar binnenkort te koop bij DVVA! #sweaterhttps://t.co/J4P5lcX3p3
DVVA 10 (het 14e) wint de kelderkraker tegen @Wartburgia 8 met 2-5. Goals Joris Cloostermans, Ruben Cardol en @timcardol 3x
Wederom 3 punten voor VR1! https://t.co/vAp4HZIkC8
Voetbal, waterpolo, kermisattractie? Ach, een zaterdagmiddag bij DVVA is altijd weer een feestje! https://t.co/qMkYw3nxLK
Alle uitgelote obligaties en de rente zijn inmiddels uitbetaald aan onze 100 verschillende obligatiehouders. Mooi e… https://t.co/1joOu3mlNM