Bestuursleden Voetbalzaken & Facilitair 

Voetbalzaken

Voetbal is de kern van DVVA. Immers: zonder een eerste en tweede helft, geen derde helft…Maar zonder gekheid: het is voetbal dat er voor zorgt dat elke week 480 leden één of meerdere malen op het voetbalveld staan. En dat al sinds 1931! Van het spelen van eerste klasse tot het stoppen van de jeugdafdeling, altijd op de zaterdag, van 1 naar 5 damesteams; DVVA heeft in al die jaren veel meegemaakt. Nu staan we er organisatorisch goed voor en zijn we financieel gezond. Maar dat is geen garantie voor een gezonde toekomst. Een aantal zaken willen we strategischer aanpakken; waaronder de kern van ons bestaan: voetbal.  

 

Sinds dit seizoen hebben we al twee technische commissies die voor de heren- en damestak aan de slag zijn gegaan met het uitwerken van een toekomstvisie op de sportieve ambities van DVVA. Om het voetbalbeleid de aandacht te geven die nodig is om verder te groeien op dit vlak, zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die de coördinatie van het voetbalbeleid bij DVVA op zich neemt. 

Waar denken we dan aan? 

 • Het samen met de technische commissies ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren voetbalbeleid.
 • Strategie ontwikkelen voor versterking selecties en te werven of te scouten nieuwe selectievoetballers
 • Strategie/visie ontwikkelen op nieuw spelaanbod in relatie tot leeftijdsontwikkeling vereniging, vraag van (potentiële) leden, etc. 
 • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers over koers van de vereniging.
 • Samen met Technische commissies verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.
 • Verantwoordelijk voor medisch/preventiebeleid. 
 • Verantwoordelijk voor het selectie- en doorstromingsbeleid binnen de teams;
 • Is in het bestuur aanspreekpunt voor de trainers van de selectie- en breedtesportteams;
 • Aanspreekpunt voor technische commissies dames en heren en directe link naar het bestuur
 • Coördineren aannamebeleid spelers niet-selectieteams; samen met de secretaris 

Vaardigheden en ervaring:

 • Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden;
 • Bekend met de DVVA kenmerkende dynamiek en (gebrek aan) organisatie. 
 • Enthousiaste persoonlijkheid
 • Een sportief voorbeeld voor leden en toeschouwers
 • Ervaring met selectievoetbal is een pré

De van taken Facilitair

De functie van bestuurslid Facilitair is minder uiteengezet en vast dan de vacature van voetbalzaken, al zijn beide functies open voor eigen input en invulling. De belangrijkste verantwoordelijkheden van bestuurslid Facilitair zullen zijn: 

- doorontwikkelen en beheren meerjarenonderhoudsplan 

- aanspreekpunt voor leden wat betreft facilitaire zaken

- aanspreekpunt voor klusjesmannen 

- inkoop en beheer van materiaal (met name gerelateerd aan voetbalzaken, niet de kantine-inkoop)

- aanspreekpunt sleutelbeheer/uitgifte 

- aanschaf en vervanging sponsorborden

Dus: zie jij jezelf in een van deze profielen en wil je graag je steentje bijdragen aan de leukste club van Amsterdam (en omstreken en verder), neem dan contact op met Jill en stuur een mailtje naar voorzitter@dvva.nl