Beste DVVA’er, 

Het Corona-virus grijpt steeds meer om zich heen en daarom informeren we jullie over de maatregelen die wij bij DVVA nemen om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

RIVM

Ons basisuitgangspunt is dat we de richtlijnen van het RIVM en GGD naleven. Op basis van deze uitgangspunten nemen wij maatregelen. Ook de KNVB volgt de instructies van de overheid.

 

De belangrijkste algemene adviezen zijn:

  • Zorg voor goede hygiëne, met name handen wassen met zeep en eventueel alcohol.
  • Geen handen schudden, niet omhelzen en/of kussen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Indien je in een risicogebied geweest bent of mogelijke symptomen (hoesten en koorts hoger dan 38 graden celsius) hebt, niet naar de club komen.

Wat doet DVVA? 

  1. Kantinemedewerkers in de keuken dragen plastic handschoentjes.
  2. Er wordt alleen geschonken in (eenmalig gebruikte) plastic glazen (gezondheid even boven duurzaamheid).
  3. Deurkrukken worden regelmatig met desinfecterend middel schoongemaakt.
  4. Op de WC worden papieren handdoeken neergelegd.

Wij volgen de informatie die de overheid verstrekt op de voet en passen onze maatregelen aan waar nodig. De maatregelen hebben op dit moment met name betrekking op het beperken van verdere verspreiding van het virus en dus op extra aandacht voor een goede hygiëne.

Wat te doen in het onverhoopte geval dat er bij een lid (of iemand in de zeer directe omgeving) het Covid-19 positief getest is?

Dan dit direct doorgeven aan de voorzitter, zodat in passende maatregelen kunnen worden getroffen en benodigde communicatie in gang kan worden gezet. Vooralsnog is er geen enkele reden voor paniek, maar voorkomen is beter dan genezen, zeker in dit geval.

Namens het bestuur, 

Jill Eekhart 

(0644404075)