Beste DVVA’ers, Geel-Zwarte Leeuwen,
 

Het zijn ongekende tijden voor ons allemaal, dat ondervinden we nu ook allemaal dagelijks aan den lijve. Thuis werken, thuis zitten, hard werken als zorgverlener, zorgen over je baan, mensen die ziek worden en helaas ook al veel mensen die overleden zijn in Nederland. Onze gedachten zijn met jullie die dierbaren hebben verloren of in een zware tijd zitten.


Het zal iedereen inmiddels duidelijk zijn dat we hier als club ook vele consequenties van ondervinden. Het sportpark was al een tijdje gesloten en op dinsdag 31 maart werd door de regering besloten om onze (semi) lock down te verlengen, in elk geval t/m 28 april. Daarop heeft de KNVB per direct besloten dat alle amateurcompetities beëindigd zijn. De uitslagen en stand van het lopende seizoen vervallen. We beginnen volgend seizoen waar we dit jaar begonnen zijn. Voor sommige teams slecht nieuws, voor andere beter. Hoe dan ook, het bestuur van DVVA ondersteunt deze beslissing. Het was onvermijdelijk en in onze ogen de enige juiste keuze. Voetbal mag dan wel de belangrijkste bijzaak in het leven zijn, gezondheid voor iedereen gaat voor alles.

Woensdagavond 1 april heeft het bestuur een (digitale) bestuursvergadering gehouden, waarbij de financiële consequenties voor de vereniging zijn besproken. De financiële schade is zeer aanzienlijk. Dat gat zullen we moeten dichten met maatregelen. We zijn van mening dat het voortbestaan van de club voorop staat. Een week geleden, was het nog onze 89e verjaardag. We willen graag met jullie het 100-jarig bestaan kunnen vieren! Daarnaast handelen wij vanuit het perspectief van onze naam “Door Vriendschap Verenigd Amsterdam”, oftewel we moeten het samen doen en samen daarin investeren de komende maanden.


We zijn met deze uitgangspunten tot de volgende besluiten gekomen:

 • Er vindt geen restitutie van contributie e.d. plaats. Hoewel de club er nu nog financieel gezond voor staat, komen we in zwaar financieel weer door de gederfde kantine inkomsten dit seizoen en doorlopende kosten die we niet stop kunnen zetten. Wij gaan er van uit dat iedereen dit vanuit het clubbelang begrijpt. #samen sterk
 • Aangezien het seizoen nu per direct is beëindigd, worden er geen verzoeken in het kader van onze restitutieregeling (blessures, zwangerschap, etc.) meer in behandeling genomen.
 • De vrijwilligersvergoedingen zijn eind maart nog uitbetaald, omdat we nog tot half maart doorgedraaid hebben. Deze worden nu ook met directe ingang stopgezet. Met vrijwilligers die eventueel nog wat te goed hebben, wordt een en ander netjes verrekend.
 • Onze contracttrainers (H1, H2, D1 en trainer B- en C-selectie) krijgen uiteraard netjes doorbetaald. We gaan wel kijken of we gebruik kunnen maken van de NOW-regeling (werktijdverkorting) als compensatie voor deze kosten. Zo niet, dan zullen we samen dat verlies moeten nemen.
 • In de kantine hebben we nog voorraden. We gaan bekijken hoe we hier een goede bestemming voor kunnen vinden, bijvoorbeeld donatie aan de voedselbank.
 • De niet-noodzakelijke kosten, zoals schoonmaak van het clubhuis, zijn stopgezet.
 • Wij volgen alle mogelijke compensatiemaatregelen voor clubs op de voet. Waar mogelijk zetten we ons in om  daar gebruik van te maken. De aanvraag voor eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro vanuit het noodsportfonds is al ingediend. Echter, kunnen we er vooralsnog niet van uit gaan dat we hier compensatie aan overhouden. 
   

In het kader van de financiële huishouding kunnen we nog het volgende melden:

 • De KNVB heeft aangegeven de termijnbetalingen voor april en mei niet te incasseren. Die maandelijkse afdracht komt dus te vervallen
 • De veldhuur loopt via Sportpark Drieburg. De gemeente heeft al aangegeven dat de veldhuur van half maart tot 6 april niet in rekening gebracht zal worden. Wij gaan er van uit dat dit, gezien de recente informatie, ook voor de rest van het seizoen zal gelden.
 • Mogelijk volgt een extra ALV in de zomer als blijkt dat we voor komend seizoen een contributieverhoging moeten doorvoeren om de club stabiel te houden.


Met bovenstaande maatregelen kunnen we het verlies beperken. Kortom, we doen er alles aan om onze club deze crisis te laten overleven. We hebben daar het volste vertrouwen in: we zijn al jaren een financieel gezonde club. En we hebben een buffer om dit met de juiste maatregelen te doorstaan. Maar veel belangrijker: we zijn door vriendschap verenigd. Als we dit samen doen dan komen we er nog sterker uit! Tot slot: wij merken aan de eerste reacties dat velen uitkijken naar hét moment dat er weer gevoetbald kan worden en we elkaar weer kunnen ontmoeten. Vooralsnog is het niet in te schatten of en wanneer dat weer mogelijk gaat zijn. Wij houden dit scherp in de gaten en informeren jullie zo snel mogelijk als er duidelijkheid is. De eerste oproep voor zomercompetitie bereikte ons al. Heb je ideeën hierover, wil je helpen met organiseren of heb je suggesties voor andere (mogelijk digitale) DVVA-activiteiten, neem dan contact op met Eugenio en Selinde. Belangrijkste voor nu: blijf allemaal gezond! Houd vol en we zien elkaar hopelijk deze zomer!
 

Arthur, Eugenio, Everton, Laura, Selinde en Jill