In verband met het aftreden van een lid van de kascontrolecommissie (KCC) zijn we op zoek naar een vervanger. De KCC bestaat uit 3 personen. In principe ben je 3 jaar lid van de KCC waarbij roulerend elk jaar één lid wordt vervangen. Hiermee wordt de continuïteit van de KCC en de benodigde financiële kennis in de commissie gewaarborgd. 

De KCC bestaat om de leden advies te kunnen geven over de jaarrekening waar het bestuur décharge over aanvraagt. De KCC controleert op – met een groot woord - bedrijfseconomische processen, de betrouwbaarheid van de administratie, of de jaarcijfers een representatief beeld geven van de financiële werkelijkheid en of de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is. Op basis van deze criteria geeft de KCC een positief of negatief advies af aan de leden.

De KCC wordt daarnaast door het bestuur gevraagd om mee te denken en te adviseren bij ontwikkelingen die een grote financiële impact kunnen hebben op de club. Zoals een paar jaar geleden het grote renovatie/verbouwingsproject van het clubhuis en op dit moment de gevolgen van de Corona-maatregelen voor DVVA op korte en langere termijn.

De eerste controle voor de volgende ALV zal in september/oktober plaatsvinden. Het nieuwe lid van de KCC zal in deze controle meedraaien en wordt bij de eerstvolgende ALV (najaar 2020) officieel geïnstalleerd in de commissie (onder voorbehoud van goedkeuring van de leden). 

Voor deze functie is een professionele financiële achtergrond niet noodzakelijk (wel een pré). Een flinke dosis gezond verstand, interesse en nieuwsgierigheid in het reilen en zeilen van DVVA volstaat ook. 

Ben jij geïnteresseerd of ken jij een geschikt iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Stuur dan uiterlijk voor 1 juli 2020 een mail naar voorzitter@dvva.nl

Uit de geïnteresseerden zal in overleg met de kascontrolecommissie (Sebastiaan Wijsman, Bart de Soet) een kandidaat geselecteerd worden.