Beste DVVA'ers, 

De trainingen zijn weer begonnen en van diverse kanten bereikte ons de vraag over de status van de kantine. Gisteren heeft Mark Rutte bekend gemaakt dat sportkantines per 1 juli weer open mogen (onder strikte voorwaarden). Uiteraard zijn we hier blij mee en we gaan kijken of er voldoende animo is om in de zomer door te trainen en dan ook de kantine te openen. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid om hier op een verantwoorde wijze invulling aan te geven. Daarbij doen we dus graag een beroep op de kennis en kunde van jou als DVVA'er. 

 

We zijn de afgelopen periode hard bezig geweest om de club door deze crisis te manoeuvreren. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor komend seizoen door en doen we dat zo goed en zo kwaad als dat kan. Dat vergt de nodige tijd en energie van een kleine groep mensen. Extra handen bij het uitwerken van hoe we de toekomst vorm geven, zijn meer dan welkom. Denk aan: nieuwe corona-proof sportactiviteiten, horeca-ervaring die relevant kan zijn om de kantine corona-proof in te richten, facilitaire zaken/onderhoud aan het pand en het vorm geven van het aankomende lustrum.  

De komende tijd zullen we hier meer concreet oproepen toe doen. Maar waarom wachten tot je gevraagd wordt, als je ook pro-actief kunt meehelpen?! 

Tot snel op de velden! 

Met geel-zwarte groet, 

Het bestuur