Helaas hebben wij begin van deze week diverse meldingen ontvangen van diefstal op en rond Sportpark Drieburg.

We vragen jullie zelf alert te zijn als jullie op de club zijn. Neem indien mogelijk geen waardevolle spullen mee naar DVVA en laat deze niet in de auto liggen. 

 

Mocht je onbekenden zien rond de velden, spreek hen dan vriendelijk aan en vraag of je kan helpen. Daarmee maken we duidelijk dat we alert zijn. 

DVVA heeft contact opgenomen met de wijkagent en zal kijken welke mogelijkheden er zijn om extra maatregelen te nemen.

Tot slot: een gewaarschuwde DVVA'er telt voor twee!

Het bestuur