Op dinsdag 17 november was het weer tijd voor de jaarlijkse ALV van DVVA, dit jaar in een nieuw digitaal jasje.

Verscheidene zaken kwamen aan bod tijdens deze ALV, waaronder de bestuurswissel. Everton Aasman heeft na meerdere succesvolle jaren zijn functie als bestuurslid kantine neergelegd. Het bestuur dankt hem voor zijn tomeloze inzet voor de club! De ALV heeft ingestemd met de voordracht van Mike Timmers als zijn opvolger! 

 

Tijdens de ALV is niet alleen het jaarverslag van 2019/2020 besproken, maar ook het financiele jaarverslag van afgelopen seizoen. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het achterliggende, bizarre en financieel lastige seizoen. De ALV heeft ingestemd met het negatieve resultaat voor afschrijvingen en heeft het bestuur d├ęcharge verleend over het seizoen 2019-2020.

Ook het huidige seizoen is geen regulier seizoen. Dit heeft gevolgen voor de begroting. De ALV heeft de begroting, met een begroot negatief resultaat  voor afschrijvingen goedgekeurd. Daarnaast heeft het bestuur de ALV twee opties voorgelegd met betrekking tot het al dan niet (deels) teruggeven van contributie binnen bepaalde kaders. De ALV heeft gestemd voor de optie om GEEN contributieteruggave te doen over dit seizoen. Daarmee heeft het bestuur een stevig mandaat gekregen voor haar beleid voor de komende maanden.

Voor verdere vragen over de financien kan er contact opgenomen worden met Arthur, penningmeester@dvva.nl

Een sportieve groet,

Het bestuur