Vacatures in het bestuur

Na vijf seizoenen als bestuurslid, waarvan de laatste vier als voorzitter, heeft Jill besloten dat het tijd wordt om de voorzittershamer over te gaan dragen aan een opvolger.

Daarnaast heeft Arthur aangegeven, dat seizoen 2021-2022, zijn tiende (!) als penningmeester, zijn laatste zal zijn in het bestuur van DVVA. Gelet op de sleutelpositie die het penningmeesterschap inneemt en de wens om een gedegen overdracht te kunnen doen, zijn we daarom al voor komend seizoen op zoek naar een penningmeester B. Hij/zij ondersteunt Arthur komend seizoen en neemt in de loop van het seizoen zijn taken/verantwoordelijkheden over met een definitieve overdracht bij de ALV in 2022.

In aanloop naar de ALV op 17 november van dit najaar zijn we dus op zoek naar enthousiaste leden, die willen bijdragen aan de toekomst van DVVA. Een functie in het bestuur biedt: 

 • Invloed op de toekomst van de vereniging 
 • De mogelijkheid om de club verder te ontwikkelen
 • Leren besturen in de praktijk
 • Een plek in het leukste sportbestuur van Nederland 😉

Wil je weten wat het voorzitterschap of penningmeesterschap inhoudt? Vind je iets van hoe het eraan toe gaat bij DVVA, heb je een perspectief op de toekomst van de club? Of denk je nu meteen aan die teamgenoot, die hier wel eens heel geschikt voor zou zijn? Schroom niet om contact op te nemen met het bestuur via voorzitter@dvva.nl of als je één van ons tegenkomt bij DVVA :-)

 

Profiel Voorzitter

 • Verantwoordelijk voor het algemeen functioneren van het bestuur
 • Agenda setting bij bestuursvergaderingen
 • Aandacht voor middellange termijn koers van DVVA
 • Uithangbord van de club (intern en extern) 
 • Houdt overzicht op activiteiten gedurende het seizoen

Profiel Penningmeester

 • Verantwoordelijk voor het financieel beleid DVVA
 • Verzorgt de boekhouding 
 • Verzorgt contracten van de trainers, derde partijen en sponsoren
 • Verzorgt samen met de secretaris de contributie-inning