We zijn weer begonnen. Met een zonnig en gezellig Best of the Rest toernooi is het seizoen afgelopen zaterdag afgetrapt. We gaan weer voetballen!


De zomer is goed besteed. Naast de aanstelling van vier nieuwe trainers is het bestuur druk geweest met de oprichting van een nieuwe kantine commissie. Nog even een korte schets ter aanleiding.

Ook binnen DVVA zijn de bezuinigingen de voordeur genaderd. En of je het nu linksom draconisch vindt of je bent rechtsom blij dat het land weer teruggegeven wordt aan de mensen, we zullen het er mee moeten doen. Met oog op de te zware belasting van Karen en ook ingegeven door deze bezuinigingen heeft het bestuur besloten om de kantinebezetting op zaterdag weer door de leden te laten doen. De gloednieuwe kantinecommissie onder leiding van Mark Haverkamp (9e elftal) doorstond z’n eerste proef zaterdag met glans. Uiteraard de vraag aan alle leden om Mark en z’n team met raad, daad en ideeën bij te staan de komende weken. De nieuwe kantinecommissie is een manier waarop we de DVVA met inzet van iedereen deze tijden van bezuinigingen door willen loodsen.

Belangrijk andere speerpunt is het slimmer werken m.b.t. efficiënte inzet van technologie. Dat betekent bijvoorbeeld de wens tot automatische incasso van alle contributies en betere en snellere communicatie via de website en social media. Als bestuur zetten we de lijnen uit, maar we verwachten ook dat alle teams hun steentje bijdragen aan deze omslag. We zijn erg blij met de betrokkenheid van alle aanvoerders die meedoen en –denken in de aanvoerdersoverleggen. Vanuit dat de teams verwachten we een gebalanceerde bijdrage: of dit nu het deelnemen in de barcommissie, de bezetting van de bestuurskamer, het aandragen van een sponsor, het fluiten van een wedstrijd of deelnames aan toernooien is. Alleen dan kunnen we de omslag maken naar een evenwichtige en financieel stabiele club. Om nog concreter te vertellen hoe deze bijdrage eruit kan zien, bezoeken we de komende maanden de kleedkamers. Maar mocht je zelf ideeën hebben of je wil graag deel uitmaken van de nieuwe kantinecommissie schroom niet om gewoon actie te ondernemen.

Met een dosis ondernemerschap en een goed idee, kan bij DVVA veel! We hebben dan ook weer alle zin een heel mooi nieuw seizoen met jullie neer te zetten!

De voorzitters