Extra vroeg te bed i.v.m. overladen programma 11 stuks, waarvan er door hevige regenval geteisterd slechts 6 doorgang vonden. Het gras lag eruit. Een door mij ter plekke geraadpleegde expert veegde er de vloer mee aan: prima bespeelbaar was zijn oordeel omstreeks 12 uur alvorens als fluitist Roberto Aidala het wetraveld te gaan betreden, nou jammer dan.
Activiteit nieuwe interim - w.s. adembenemend, hoefde maar te kikken en er lag een compleet programma voor de hele maand in de bus, comleet met veld- en kleedkamerindeling, zat gewoon naar lucht te happen. Doet hij inmiddels ook in Bangkok bij een temperatuur van 35 graden. In begeleidend schrijven: Heer van Driest, overladen programma maar het volste vertrouwen dat het helemaal goed komt onder uw uiterst bekwame en bezielende begeleiding, de slijmbal. Zag zojuist o.a. Annemarie onder de paraplu naar het veld gaan, lafbekken. Toch feest vandaag, Ben van Dijk 78 jaar geworden en prompt aan het werk om de gesneuvelde vlaggenmast, in dit geval te zijner ere weer in ere te herstellen. Reeds genoemde Annemarie, met 5-1 winnend, komt nog even vol trots de door haar gescoorde en baanbrekende 2-1 melden, waarvan acte en acteur Maarten acterend in "9" moest het bier ontberen 1-5. Gold ook voor 6, 2-2 en "13" alias Jan Banaan met 1-4 onderuit. Wie herrinnert zich nog Alphonse Mordiva, alias De Zwarte Parel, wekeleijks steunpilaar van Geert Jan Bron c.s. spelend onder mijn schrikbewind als leider/coach gedurende een lange reeks van jaren. Woonachtig in Geneve, binnenkort Wiesbaden. Met inmiddels een tweede adoptiekind, zielsgelukkig of ik u dit even wilde melden. In blijde verwachting Dames 4, ploeterend tegen Hoofddorp werd het, wat?!? 1-11, schande en het wachten  nog op Heren-tien, om half vijf begonnenen het is pas vijf uur......
Heb zitten wachten op 1-5, nou bedankt hoor! Het was overigens lang gezellig door een borrel mij aangereikt door Nekeman, van het eeeh juist ja.
 
Van Driest.