Onze heren van de kantinecommissie zijn geslaagd voor hun cursus sociale hygiene! Mannen van harte en bedankt voor jullie inspanning