ChiliOnze voormalige trainer Carlos is drie voetbalclinics aan het voorbereiden voor kansarme kinderen in zijn voormalige woonplaats in Salamanca (Chili). Carlos probeert zowel in Chili als hier geld in te zamelen waarmee hij deze clinics kan financieren (aanschaf materialen, huur accomodatie en velden, catering, noem maar op). Het doel is om zo'n 120 kinderen een leuke dag vol trainingsplezier te bezorgen.

In het verleden heeft Carlos  met behulp van spelers van DVVA, De Meer en Geuzen/Middenmeer en eigen activiteiten € 1.200 ingezameld. Dat geld is dankbaar besteed aan kinderen van school El Tambo.

DVVA draagt dit initiatief van Carlos een warm hart toe. Daarom zal er op zaterdag 28 mei 2016 bij het Jaap Heesen-toernooi een collectebus staan zodat iedereen de mogelijkheid heeft om aan dit goede doel bij te dragen.

Overmaken kan natuurlijk ook! Stort je bijdrage onder vermelding van: 'Ik steun Carlos' clinics in Chili' op bankrekening NL16 INGB 0004 3050 77 tnv Alarcón Vidal JC. Onze eigen Arthur is benoemd tot een van de kascontroleurs.

Volg dit goede doel via de eigen Facebookpagina!