Van: Jurriaan Heslinga <jurriaanheslinga@hotmail.com>
Verzonden: donderdag 8 november 2018 10:16
CC: secretaris@dvva.nl; penningmeester@dvva.nl; 
Onderwerp: Obligaties DVVA
 
Beste obligatiehouder,
Vorig jaar heb je één of meerdere obligaties bij DVVA afgenomen. In totaal zijn er 400 obligaties van € 250 uitgegeven met een totale waarde van € 100.000. DVVA is jullie dankbaar voor het geschonken vertrouwen. Mede met dank aan de obligaties heeft DVVA een omvangrijke verbouwing kunnen realiseren waar we trots op mogen zijn. Inmiddels is het eerste jaar na het uitgeven van de obligaties bijna voorbij. Volgende week, op 14 november 2018, vindt de jaarlijkse ALV plaats en zullen de eerste obligaties worden uitgeloot. 
Om het geheugen op te frissen verwijzen we graag naar het obligatiereglement. De belangrijkste bepalingen voor de aanstaande trekking zijn de volgende: 
  • iedere obligatie heeft een uniek nummer, tussen 1 en 400 (2.2)
  • ieder jaar wordt (minimaal) 10% van de obligaties uitgeloot en terugbetaald (6.2);
  • uitgelote obligaties worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na 1 december uitbetaald aan de houders van de betreffende obligaties (6.4);
  • over de uitstaande obligaties wordt 3% rente per jaar vergoed. Deze rente wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen na 1 december uitbetaald aan de obligatiehouders (5.2);
  • DVVA heeft het recht om in een jaar méér dan 10% van de obligaties uit te loten en terug te betalen (6.6).
Onze penningmeester Arthur heeft de financiën van afgelopen seizoen opgemaakt, en komt daarbij tot de conclusie dat het financieel goed gaat met DVVA. Niet alleen kan de terugbetaling van 10% van de uitstaande obligaties zonder zorgen plaatsvinden, maar de goede eigen vermogenspositie van DVVA geeft zelfs aanleiding om 20% van de uitstaande obligaties af te lossen. Dat betekent dat er 80 van de 400 obligaties zullen worden uitgeloot en terugbetaald. 
We zullen deze 20% obligaties voorafgaand aan de ALV uitloten. Dat doen we niet op de ALV zelf. Dat zou te lang duren, en bovendien komt het de nauwkeurigheid van de administratie niet ten goede. Bovendien worden er bij de trekking/bekendmaking om privacy-redenen geen namen bekend gemaakt, maar uitsluitend de nummers van de betreffende obligaties.  Op de ALV (en na de ALV ook op de website van DVVA) worden de uitgelote nummers bekend gemaakt. 
Het nummer van jouw obligatie staat op de obligatie zelf en is ook bij het verstrekken van de obligatie in de begeleidende mail aan je bekend gemaakt. Kun je zo snel niet vinden welke obligatienummers je hebt? Stuur dan een mailtje in reactie op deze e-mail en we laten je zo snel mogelijk weten welke obligaties van jou zijn. 
 
Zijn één of meerdere van jouw obligaties uitgeloot? Dat is mooi, dan krijg je binnenkort je inleg (inclusief rente) terug! Daar hoef je niet zelf voor in actie te komen. Na de ALV sturen Arthur en ik iedere houder van uitgelote obligaties een bericht. Vervolgens maken we het bedrag van de obligaties inclusief rente uiterlijk 5 werkdagen na 1 december 2018 aan je over. Wanneer deze betaling plaatsvindt laten we in de kennisgeving aan je weten. Over de niet uitgelote obligaties wordt op hetzelfde moment de rente uitbetaald.
 
Wij kijken uit naar de ALV en de eerste uitloting!
 
Met vriendelijke groet, mede namens Arthur en Selinde,
Jurriaan Heslinga
Secretaris DVVA