Het bestuur van DVVA roept haar leden bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:

Datum: woensdag 17 november 2021
Tijd: 20.45
Plaats: de kantine van DVVA

Op woensdag 17 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van DVVA plaats. 

Het bestuur zal deze avond een toelichting geven op de (financiële) resultaten van het seizoen 2020-2021 en informeert de ALV graag over de plannen voor 2021-2022. 

Omdat de woensdagavond een trainingsavond is, zullen we het zo organiseren dat iedereen kan trainen. De agenda voor de ALV is als volgt:

 

1. Opening en agenda

2. Ingekomen stukken

3. Notulen ALV 22 oktober 2020

4. Jaarverslag secretaris 2020/2021

5. Jaarverslag penningmeester 2020/2021

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Uitloting obligaties

8. Vacatures

9. Aftreden en benoemen bestuurslid

10. Begroting seizoen 2021 - 2022

11. WVTTK

12. Rondvraag

 

Voor vragen of toevoegingen aan de agenda, mail dan naar secretaris@dvva.nl of voorzitter@dvva.nl.Tot dan! 

Groet,

Het bestuur 

Agenda

Tweets

Mark van den Hoek is de nieuwe voorzitter van DVVA en daar zijn we ontzettend blij mee! Hij loopt al zo'n 11 jaar r… https://t.co/rsYv2w4KX1
De wedstrijdbal van deze week wordt gesponsord door @tteconsultants. “Bij TTE Consultants werken wij aan de kwalite… https://t.co/gSmm3nxYEa
En wederom dank aan onze vaste ALV twitter-verslaggever @timjansen85 voor het mooie verslag van vanavond! #ALVhttps://t.co/tsOR3UxlgF
RT @AHvandeVelde: Vanavond bij de ALV afscheid genomen van onze gewaarde voorzitter Jill Eekhart. Dank voor de fijne samenwerking de afgelo…
Neuh, niemand had wat. Leden moesten uitloggen. Bestuur smoezelt nog wat na. Tot volgend jaar (of tot een bava als… https://t.co/JXNAVmmEHB
Hoekie rondt de vergadering bijna af. Of heeft er iemand nog wat?